Thời gian đến Số thập phân

Chuyển đổi thời gian từ định dạng HH:MM:SS thành giờ, phút và giây thập phân bằng công cụ đã cho.

Thời gian của bạn
giờ:
Phút:
Giây:

Bạn muốn xác định mức lương theo giờ hoặc tổng thời gian dành cho một dự án? Máy tính thời gian để thập phân có thể giúp ích. Với công cụ này, bạn có thể chuyển đổi giờ và phút sang định dạng thập phân để có bảng lương chính xác, thanh toán chính xác và hợp lý hóa việc quản lý dự án.

Làm thế nào để chuyển đổi thời gian thành số thập phân?

Để chuyển thời gian thành số thập phân, hãy chia số phút cho 60. Ví dụ: nếu bạn có 30 phút thì chia 30 cho 60. Làm như vậy bạn sẽ được 30/60 = 0,5

Tính kết quả đến hai chữ số thập phân. Ví dụ: nếu chúng ta chia 25 phút cho 60, chúng ta sẽ nhận được 0,4166666667. Sau khi làm tròn nó trở thành 0,42 vì số lặp lại lớn hơn 5.

Thêm dạng thập phân của phút vào giờ. Ví dụ: nếu bạn phải chuyển đổi 2 giờ và 30 phút theo giờ thập phân thì hãy thêm dạng thập phân của số phút trong 2 giờ. Như vậy: 2+0,5 = 2,5 giờ.

Chuyển đổi thời gian thành phút:

Nếu bạn phải chuyển 2 giờ, 30 phút và 45 giây thành phút, thì đối với giờ sang số thập phân, hãy nhân 2 giờ với 60, 2 x 60 = 120 phút.

Giữ nguyên 30 phút như vậy.

Chia 45 giây cho 60 để đổi thành phút.

45/60 = 0,75 phút

Bây giờ hãy cộng tất cả số phút mà chúng tôi có ở bên dưới để có tổng số phút:

120 phút + 30 phút + 0,75 phút

Chuyển đổi thời gian thành giây:

Hãy tiếp tục với ví dụ trước để hiểu rõ hơn, nếu bạn phải chuyển 2 giờ, 30 phút và 45 giây thành giây, sau đó nhân số giờ với 3600 để chuyển giờ thành số thập phân như dưới đây:

2 x 3600 = 7200 giây

Bây giờ bạn có 30 phút và câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chuyển phút thành số thập phân. Để chuyển phút sang số thập phân, hãy nhân 30 phút với 60.

30 x 60 = 1800 giây.

Giữ nguyên 45 giây và cộng tất cả các giây lại.

7200 giây + 30 phút + 0,75 phút

Thay vì lãng phí thời gian vào việc tính toán thủ công, bạn chỉ cần sử dụng thời gian này để tính số thập phân. Trải nghiệm sự dễ dàng của các phép tính nhanh chóng và chính xác.

Biểu đồ chuyển đổi phút sang số thập phân:

Dưới đây chúng tôi đã cung cấp biểu đồ thời gian sang số thập phân để đơn giản hóa việc chuyển đổi số thập phân theo thời gian. Sử dụng biểu đồ sau, bạn có thể thực hiện chuyển đổi phút sang số thập phân chính xác.

Phút Số giờ thập phân Min. Dec. Giờ Min. Dec. Giờ
1 .02 21 .35 41 .68
2 .03 22 .37 42 .70
3 .05 23 .38 43 .72
4 .07 24 .40 44 .73
5 .08 25 .42 45 .75
6 .10 26 .43 46 .77
7 .12 27 .45 47 .78
8 .13 28 .47 48 .80
9 .15 29 .48 49 .82
10 .17 30 .50 50 .83
11 .18 31 .52 51 .85
12 .20 32 .53 52 .87
13 .22 33 .55 53 .88
14 .23 34 .57 54 .90
15 .25 35 .58 55 .92
16 .27 36 .60 56 .93
17 .28 37 .62 57 .95
18 .30 38 .63 58 .97
19 .32 39 .65 59 .98
20 .33 40 .67 60 1.0

Câu hỏi thường gặp:

Lợi ích của việc sử dụng giờ thập phân thay vì giờ và phút là gì?

  • Thời gian ở dạng số thập phân giúp việc tính toán bảng lương, thanh toán và quản lý dự án trở nên đơn giản hơn
  • Hữu ích trong việc theo dõi thời gian chính xác
  • Nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong các nhiệm vụ liên quan đến thời gian

1 giờ và 30 phút được chuyển đổi thành giờ thập phân là bao nhiêu?

Chia 30 phút cho 60 và cộng chúng thành 1 giờ như sau:

1 giờ 30 phút = 1 + 30/60 giờ = 1+ 0,5 giờ = 1,5 giờ.