Máy Tính Khoảng Thời Gian

Nhập hai lần để tính toán sự khác biệt chính xác giữa chúng. Công cụ này cũng phục vụ mục đích tính toán khoảng thời gian giữa hai ngày.

Khoảng thời Gian

Thời gian b/w hai ngày

Thời gian bắt đầu:

AM PM

Thời gian bắt đầu:
Giờ
Phút
Giây

AM PM

Thời gian bắt đầu:

AM PM

Thời gian kết thúc:
Giờ
Phút
Giây

AM PM

Thời gian bắt đầu:

AM PM

Now
Thời gian bắt đầu:
Ngày tháng
Giờ
Phút
Giây

AM PM

Now

Thời gian kết thúc:

AM PM

Now
Thời gian kết thúc:
Ngày tháng
Giờ
Phút
Giây

AM PM

Now

Máy tính khoảng thời gian của chúng tôi tính toán lượng thời gian đã trôi qua giữa hai thời điểm. Máy tính này loại bỏ tất cả các lỗi để cung cấp cho bạn kết quả chính xác giúp bạn quản lý thời gian đã trôi qua. Khoảng thời gian được tính toán là năm, tháng, giờ, phút và giây.

Hơn nữa, máy tính chênh lệch thời gian cung cấp cho bạn hai phiên bản riêng biệt bao gồm:

 • Tính sự khác biệt giữa hai lần, hoặc
 • Phiên bản đầy đủ hỗ trợ tính toán thời gian trôi qua giữa hai ngày

Hãy tính toán thời gian của bạn song song với việc nhấn đồng hồ bấm giờ! Công cụ này hoạt động với cả định dạng giờ đồng hồ 'Ante Meridiem' & 'Post Meridiem'.

Tại Sao Chọn Công Cụ Tính Khoảng Thời Gian Này?

 • Đa năng: Công cụ này thích ứng với nhu cầu tính toán các mốc thời gian của dự án, lập kế hoạch sự kiện hoặc theo dõi các cột mốc quan trọng của cá nhân.
 • Thông tin chi tiết toàn diện: Nhận thời lượng theo các thang đo khác nhau bao gồm Giờ, Phút và Giây.
 • Hiệu quả: Tiết kiệm thời gian của bạn khi lướt các tính toán thời lượng thủ công bằng máy tính này.
 • Độ chính xác: Các thuật toán thông minh đảm bảo thời lượng hoàn hảo 100% theo giờ và phút giữa hai lần.

Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tính:

Để có được thời lượng giữa các lần,

 • Nhập 'Thời gian bắt đầu' & 'Thời gian kết thúc'
 • Nhớ chọn ‘AM’ hoặc ‘PM’
 • Nhấp vào 'Tính toán' và nhận thời lượng tính bằng giờ, phút và giây

Để có được thời gian trôi qua theo ngày,

 • Nhập Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc (hoặc chọn từ lịch đã cho)
 • Nhập 'Thời gian bắt đầu' & 'Thời gian kết thúc'
 • Nhận khoảng thời gian theo ngày, giờ, phút và giây

Làm Thế Nào Để Tính Khoảng Thời Gian Giữa Hai Lần?

Có thể gây nhầm lẫn khi tính toán khoảng thời gian nếu số phút và giây hiển thị chênh lệch âm trong quá trình tính toán. Tuy nhiên, những điểm sau đây sẽ giúp bạn tìm ra thời lượng chính xác:

Chuyển Đổi Thời Gian Sang Định Dạng Chung:

 • Đảm bảo cả thời gian 'Bắt đầu' 'Kết thúc' theo cùng thứ tự thời gian (Định dạng 24 giờ).
 • Nếu không, hãy nhớ rằng AM có cùng giá trị trong cả thời gian 12 giờ và 24 giờ.
 • Đối với PM, chỉ cần thêm 12 vào thời gian và chuyển đổi sang định dạng 24 giờ.

Tính Chênh Lệch Thời Gian Giữa Giờ Và Phút:

 • Nếu thời gian kết thúc có số phút lớn hơn thì hãy trừ đi thời gian bắt đầu từ đó giống như phép trừ thông thường
 • Nếu thời gian bắt đầu có số phút lớn hơn thì có nghĩa là thời gian kết thúc là vào ngày hôm sau.
 • Ở đây, bạn cần cộng 1 giờ từ chênh lệch và cộng thêm 60 phút vào thời gian kết thúc (60 Phút = 1 Giờ)

Sắp Xếp Lại Định Dạng Thời Lượng:

Viết lại phép tính chênh lệch thời gian đã tính ở định dạng thích hợp, tức là; Trong ngày, giờ, phút và giây.

Tính Khoảng Thời Gian - Ví Dụ

Giả sử bạn muốn tính khoảng thời gian từ 11:30 sáng đến 9:22 tối.

Bước # 01: Chuyển đổi

11:21 sáng = 11:21

9:22 tối = 21:22

Bước # 02: Thực hiện tính toán chênh lệch thời gian

Giờ giữa 2 lần: 21-11 = 10 giờ

Phút: 22-21 = 1 phút

Bước # 03: Xử lý tràn

Vì Thời gian kết thúc có số phút lớn hơn nên sẽ không bị tràn.

Bước # 04: Định dạng kết quả

Thời gian là 10 giờ 1 phút.

Việc tính toán thủ công có thể tốn thời gian, nhưng công cụ tính khoảng thời gian của chúng tôi sẽ khắc phục được tình huống này bằng cách cung cấp cho bạn khoảng thời gian tính bằng giây. Công cụ tích hợp các thời gian nhất định theo giờ, phút và giây để tính toán chính xác sự khác biệt giữa chúng.

Mọi Người Cũng Hỏi:

Có Bao Nhiêu Phút Trong Một Tuần, Tháng Và Năm?

 • 1 tuần = 10.080 phút
 • 1 Tháng = 43.200 phút
 • 1 Năm = 5,25,600 phút

Làm Cách Nào Để Viết Thời Lượng?

Cách viết tiêu chuẩn khoảng thời gian đã trôi qua giữa hai thời điểm như sau:

“000:00:00”, biểu thị thời gian theo thứ tự “Giờ:Phút:Giây”

Làm Cách Nào Để Xử Lý Khoảng Thời Gian Trên Các Múi Giờ Khác Nhau?

 • Chỉ xem xét một múi giờ
 • Để tính toán hoàn hảo, hãy sử dụng thời gian rảnh giữa các lần tính toán