Máy Tính Thời Gian Và Một Nửa

Máy tính thời gian và một nửa tính toán tổng thu nhập, lương theo giờ tiêu chuẩn, lương hàng năm và lương làm thêm giờ dựa trên số giờ làm việc của bạn và mức lương mỗi giờ bạn nhập.

Tỷ Lệ Hàng Giờ Thông Thường: $
Giờ Làm Việc Cố Định:
Giờ Tăng Ca:
Tăng ca:
Thời Hạn Trả:

Bạn đang tìm kiếm bất kỳ nguồn lực nào để tính toán số tiền bạn cần trả cho nhân viên của mình khi làm thêm giờ? - hoặc bạn có sẵn sàng tính số tiền lương tăng thêm của mình hàng ngày, hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng tháng không? Nếu có, lần này máy tính rưỡi cũng làm như vậy.

Thời Gian Và Một Nửa Lương Là Gì?

Trả lương theo thời gian rưỡi là mức lương gấp 1,5 lần mức lương theo giờ thông thường của nhân viên. Nó thường được sử dụng để bồi thường cho nhân viên làm việc ngoài giờ. Trả lương theo thời gian rưỡi có nghĩa là lương của nhân viên tăng 50% so với mức lương thông thường. Đó là sự động viên khích lệ đối với người lao động.

Thời gian và một nửa lương được cung cấp để duy trì năng suất trong thời gian nghỉ lễ hoặc làm thêm giờ.

Máy tính thời gian rưỡi của chúng tôi phục vụ chủ sở hữu trong việc điều chỉnh thời gian rưỡi trả lương chính xác cho nhân viên.

Ví dụ: Thời gian rưỡi là bao nhiêu cho 20 đô la một giờ?

Thời gian rưỡi với mức lương 20 đô la một giờ sẽ là mức lương 30 đô la.

Làm Cách Nào Để Tính Lương Làm Thêm Giờ Của Tôi?

Dưới đây là các bước cơ bản để tính thời gian rưỡi lương của một nhân viên làm việc trên 40 giờ trong một tuần:

  • Tìm mức lương tiêu chuẩn theo giờ trước thời gian và một nửa
  • Nhân mức lương giờ tiêu chuẩn với 1,5
  • Nhân kết quả với tổng số giờ làm thêm
  • Thêm tiền lương làm thêm giờ vào thường xuyên
  • Đó là thời gian trả lương rưỡi của một nhân viên

Máy tính làm thêm giờ này là một công cụ giúp bạn biết bạn sẽ kiếm được bao nhiêu nếu phải ở lại làm việc lâu hơn. Tất cả những gì bạn phải làm là cung cấp

Tính tỷ lệ làm thêm giờ của bạn và tổng số tiền làm thêm giờ bằng máy tính thời gian rưỡi.

Công thức trả lương theo thời gian rưỡi là

Thời gian rưỡi = mức tiêu chuẩn × 1,5 × số giờ

Để tính lương thời gian gấp đôi và gấp ba, chúng tôi sử dụng các công thức sau

Mức lương gấp đôi = mức tiêu chuẩn × 2 × số giờ

Trả lương gấp ba lần = mức tiêu chuẩn × 3 × số giờ

Ví dụ:

Giả sử mức lương theo giờ của nhân viên là 20 đô la một giờ và làm việc 45 giờ trong một tuần, bao gồm 5 giờ làm thêm giờ. Sau đó tính thời gian rưỡi lương của người lao động trong tuần

Giải pháp:

Trả Lương Theo Giờ Thông Thường:

Lương theo giờ thông thường = (Số giờ thông thường)(Mức lương thông thường)

Lương theo giờ thông thường = (40 giờ) ($20)

Lương theo giờ thông thường = $800

Lương Làm Thêm Giờ:

Lương làm thêm giờ = (Số giờ làm thêm r)(Mức lương làm thêm giờ)

Số giờ làm thêm được trả = [(5 giờ)($20*1,5)]

Số giờ làm thêm được trả = [(5 giờ)($30)]

Lương làm thêm giờ = $150

Tổng Số Giờ Trả Lương:

Lương tổng số giờ = (Trả lương cho số giờ thông thường)(Trả lương cho giờ làm thêm)

Tổng số giờ được trả = $800+$150

Tổng số giờ được trả = $950

Thời gian mà một máy tính nửa vời tìm ra bạn có thể kiếm được bao nhiêu thời gian rưỡi ngoài tiền lương thông thường.

Làm Thế Nào Để Nộp Đơn Thời Gian Rưỡi?

  • Số giờ làm việc vượt quá 40 giờ/tuần
  • Thời gian làm việc vượt quá 8 giờ/ngày
  • Làm việc trong ngày lễ có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba mức lương

Bảng Lương Nửa Thời Gian Và Gấp Đôi

Trả Lương Tiêu Chuẩn

Thời Gian Rưỡi

Thời Gian Nhân Đôi

$25 trên giờ $37.50 $50
$24 trên giờ $36 $48
$23 trên giờ $34.50 $46
$22 trên giờ $33 $44
$21 trên giờ $31 $42
$19 trên giờ $28.50 $38
$18 trên giờ $27 $36
$17 trên giờ $25.50 $34
$16 trên giờ $24 $32
$15 trên giờ $22.50 $30
$14 trên giờ $21 $28
$13 trên giờ $19.50 $26
$12 trên giờ $18 $24
$11 trên giờ $16.50 $22
$10 per hour $15 $20

Máy tính gấp đôi thời gian rưỡi tính toán mức lương làm thêm giờ cho những nhân viên đủ điều kiện được hưởng gấp đôi thời gian rưỡi.

Câu Hỏi Thường Gặp:

Thời Gian Rưỡi Của 22 Đô La Là Gì?

Bạn có thể tính thời gian trả lương rưỡi là 22$ như sau:

22 USD x 0,5 = 11 USD, vậy 22 USD + 11 USD = 33 USD

Tiền Làm Thêm Giờ Có Luôn Được Tính Theo Thời Gian Rưỡi Không?

Tiền làm thêm giờ thường được tính theo thời gian rưỡi, nhưng điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào luật lao động địa phương, hợp đồng lao động hoặc chính sách của công ty. Một số khu vực pháp lý hoặc ngành có thể có các quy tắc khác nhau để tính mức lương làm thêm giờ.