Czas na Dziesiętne

Przekształć czas z formatu GG:MM:SS na godziny, minuty i sekundy po przecinku za pomocą danego narzędzia.

Twój czas
godziny:
Minuty:
Drugi:

Chcesz ustalić stawkę godzinową lub całkowity czas spędzony nad projektem? Pomocny może być kalkulator czasu dziesiętnego. Za pomocą tego narzędzia możesz konwertować godziny i minuty na format dziesiętny, aby uzyskać dokładne listy płac, precyzyjne fakturowanie i usprawnić zarządzanie projektami.

Jak przekonwertować czas na dziesiętny?

Aby przeliczyć czas na dziesiętny, podziel minuty przez 60. Na przykład, jeśli masz 30 minut, podziel 30 przez 60. W ten sposób otrzymasz 30/60 = 0,5

Zaokrąglij wynik do dwóch miejsc po przecinku. Na przykład, jeśli podzielimy 25 minut przez 60, otrzymamy 0,4166666667. Po zaokrągleniu wychodzi 0,42, ponieważ powtarzająca się liczba jest większa niż 5.

Dodaj dziesiętną formę minut do godzin. Na przykład, jeśli chcesz przeliczyć 2 godziny i 30 minut na godziny dziesiętne, dodaj minuty w postaci dziesiętnej w postaci 2 godzin. W ten sposób: 2+0,5 = 2,5 godziny.

Konwertuj czas na minuty:

Jeśli chcesz zamienić 2 godziny, 30 minut i 45 sekund na minuty, to w przypadku konwersji godzin na liczbę dziesiętną pomnóż 2 godziny przez 60, 2 x 60 = 120 minut.

Zachowaj 30 minut bez zmian.

Podziel 45 sekund przez 60, aby zamienić je na minuty.

45/60 = 0,75 minuty

Teraz dodaj wszystkie minuty, jak mamy poniżej, aby uzyskać całkowitą liczbę minut:

120 minut + 30 minut + 0,75 minuty

Zamień czas na sekundy:

Kontynuujmy poprzedni przykład, aby lepiej zrozumieć, jeśli musisz przekonwertować 2 godziny, 30 minut i 45 sekund na sekundy, a następnie pomnóż liczbę godzin przez 3600, aby przekonwertować godziny na liczbę dziesiętną, jak poniżej:

2 x 3600 = 7200 sekund

Teraz masz 30 minut i pytanie brzmi: jak zamienić minuty na ułamki dziesiętne. Aby zamienić minuty na ułamki dziesiętne, pomnóż 30 minut przez 60.

30 x 60 = 1800 sekund.

Zachowaj 45 sekund bez zmian i dodaj wszystkie sekundy.

7200 sekund + 30 minut + 0,75 minuty

Zamiast tracić czas na ręczne obliczenia, po prostu skorzystaj z kalkulatora czasu dziesiętnego. Poczuj łatwość szybkich i precyzyjnych obliczeń.

Wykres konwersji minut na dziesiętne:

Poniżej podajemy czas na wykres dziesiętny, aby uprościć konwersję czasu dziesiętnego. Korzystając z poniższego wykresu, możesz dokładnie przeliczyć minuty na liczbę dziesiętną.

Minutes Godziny dziesiętne Minutes Grudzień Godziny Minutes Grudzień Godziny
1 .02 21 .35 41 .68
2 .03 22 .37 42 .70
3 .05 23 .38 43 .72
4 .07 24 .40 44 .73
5 .08 25 .42 45 .75
6 .10 26 .43 46 .77
7 .12 27 .45 47 .78
8 .13 28 .47 48 .80
9 .15 29 .48 49 .82
10 .17 30 .50 50 .83
11 .18 31 .52 51 .85
12 .20 32 .53 52 .87
13 .22 33 .55 53 .88
14 .23 34 .57 54 .90
15 .25 35 .58 55 .92
16 .27 36 .60 56 .93
17 .28 37 .62 57 .95
18 .30 38 .63 58 .97
19 .32 39 .65 59 .98
20 .33 40 .67 60 1.0

Często zadawane pytania:

Jakie są korzyści ze stosowania godzin dziesiętnych zamiast godzin i minut?

  • Czas w ułamkach dziesiętnych sprawia, że obliczenia dotyczące płac, rozliczeń i zarządzania projektami są prostsze
  • Pomocne w dokładnym śledzeniu czasu
  • Zwiększa wydajność i dokładność w zadaniach związanych z czasem

Co to jest 1 godzina i 30 minut przeliczone na godziny dziesiętne?

Podziel 30 minut przez 60 i dodaj je do 1 godziny, jak poniżej:

1 godzina 30 minut = 1 + 30/60 godzin = 1 + 0,5 godziny = 1,5 godziny.