Kalkulator Czasu

Wprowadź wartości czasu i dni do podanego kalkulatora, aby obliczyć sumę lub różnicę.

(Note: Uwzględniane są puste dane wejściowe "0")

Czas Rozpoczęcia:
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy


Czas Zakończenia:
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

dodać lub odjąć czas od daty

Kalkulator pomoże Ci zaplanować plany, dodając lub odejmując niestandardowe dane wejściowe czasu od godziny i daty rozpoczęcia.

(Note: Uwzględniane są puste dane wejściowe "0")

AM PM

Czas Rozpoczęcia:
Data
Godziny
Minuty
Sekundy


Czas Zakończenia:
Dni
Hour
Minuty
Sekundy

Kalkulator czasu w wyrażeniu

Poniższy kalkulator umożliwia wprowadzanie czasów w formie wyrażeń oraz dodawanie i odejmowanie w zależności od wybranego operatora.

(Prawidłowe wyrażenie: 4d+7h-2m+1s)

Krótko mówiąc, ten kalkulator czasu pozwala skutecznie zarządzać czasem zegarowym dla różnych wydarzeń, korzystając z funkcji dynamicznego dostosowywania, które obejmują:

  • Dodaj lub odejmij dwa czasy zegarowe
  • Dodawanie i odejmowanie czasu dotyczące daty i godziny początkowej

Aby rozpocząć, postępuj zgodnie z przewodnikiem wymienionym poniżej:

  • Wprowadź wartości podane w polach czasu rozpoczęcia i zakończenia
  • Wybierz, czy chcesz dodać, czy odjąć czasy
  • Kliknij Oblicz
  • Kalkulator czasu przekaże dokładne obliczenia czasów zegara zgodnie z wybraną operacją arytmetyczną

Jak dodać lub odjąć czas?

Najlepszym i najprostszym sposobem obliczenia czasu jest kalkulator czasu. Jeśli jednak Twoim celem są ręczne obliczenia, poniższe przykłady z pewnością Ci pomogą.

Dodatek czasu:

Preferowane jest dodawanie czasu poprzez przeliczenie wszystkich jednostek na sekundy. Dzięki temu obliczenia będą dość proste.

 

Dodaj następujące czasy:

4:15:10 i 3:29:03

Krok nr 01

1 godzina = 60 * 60 sek. = 3600 sek

1 minuta = 60 sek

Krok nr 03

Przelicz drugi raz na sekundy:

3:29:03

= (3*60*60 s)+(29*60 s)+(03 s)

= (10800 s)+(1740 s)(03 s)

= 12543 sek

Krok nr 05

Oblicz dni

1 dzień = 24 godziny

1 dzień = 24×60×60 sek

1 dzień = 86400 sek

Ponieważ mamy w sumie 20 653, więc mamy:

Dni = 20 653/86400

Dni = 0

Krok nr 02

Konwertuj pierwszy raz w sekundach:

4:15:10

= (4*60*60 s)+(15*60 s)+(10 s)

= 7200 sek. + 900 sek. + 10 sek

= 8110 sek

Krok nr 04

Dodaj sekundy

= (8110 + 12543) sek

= 20653 sek

Krok nr 06

Oblicz godziny

Godziny = 20 653/3600

Godziny = 5,736

Krok nr 07

Oblicz minuty

Minuty = 20 653/60

Minuty = 344,2

Odejmowanie czasu:

  • Aby odjąć czas, będziesz musiał ponownie postępować w ten sam sposób, tj. zachowując jednostki w sekundach

Zapamietaj to:

Aby odjąć czasy, pierwszy raz musi być większy niż drugi raz

Odejmij następujące czasy:

6:40:17 i 1:03:21

Krok nr 01

Znowu mamy:

1 minuta = 60 sek

1 godzina = 60 * 60 sek. = 3600 sek

Krok nr 03

Przelicz drugi raz na sekundy:

1:03:21

= (1*60*60 s)+(03*60 s)+(21 s)

=(3600 s)+(180 s)(21 s)

= 3801 sek

Krok nr 05

Oblicz dni

1 dzień = 24 godziny

1 dzień = 24×60×60 sek

1 dzień = 86400 sek

Ponieważ mamy w sumie 20216, więc mamy:

Dni = 20216/86400

Dni = 0

Krok nr 02

Konwertuj pierwszy raz w sekundach:

6:40:17

=(6*60*60 s)+(40*60 s)+(17 s)

= 21 600 sek. + 2400 sek. + 17 sek

= 24,017 sek

Krok nr 04

Odejmij sekundy

= (24,017 - 3801) sek

= 20216 sek

Krok nr 06

Oblicz godziny

Godziny = 20216/3600

Godziny = 5,615

Krok nr 07

Oblicz minuty

Minuty = 20 216/60

Minuty = 336,0

Jednostki czasu:

Jednostka Definicja
tysiąclecie 1,000 lata
stulecie 100 lata
dekada 10 lata
rok (średnia) 365.242 dni lub 12 miesięcy
rok wspólny 365 dni lub 12 miesięcy
rok przestępny 366 dni lub 12 miesięcy
kwartał 3 miesięcy
miesięcy 28-31 dni styczeń, marzec, maj, lipiec, sierpień, październik, grudzień — 31 dni kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad — 30 dni. Luty — 28 dni dla roku zwykłego i 29 dni dla roku przestępnego
tydzień 7 dzień
dzień 24 godziny lub 1440 minut lub 86 400 sekund
godzina 60 minut lub 3600 sek
minuta 60 sek
drugi jednostka podstawowa
milisekunda 10-3 drugi
mikrosekunda 10-6 drugi
nanosekunda 10-9 drugi
pikosekunda 10-12 drugi