Kalkulačka Casu

Zadejte časové hodnoty a dny do dané kalkulačky, abyste zjistili součet nebo rozdíl.

(Note: Jsou uvažovány prázdné vstupy "0")

Čas Zahájení
Dny
Hodin
Minut
Sekundy


Čas Ukončení:
Dny
Hodin
Minut
Sekundy

přidat nebo odečíst čas od data

Kalkulačka vám pomůže naplánovat vaše plány přidáním nebo odečtením vlastních časových vstupů od počátečního času a data.

(Note: Jsou uvažovány prázdné vstupy "0")

Čas Zahájení

AM PM

Čas Zahájení
Datum
Hodin
Minut
Sekundy

AM PMČas Ukončení
Dny
Hodin
Minut
Sekundy

Jednoduše řečeno, tato kalkulačka času vám umožní efektivně spravovat čas různých událostí pomocí funkcí dynamického přizpůsobení, které zahrnují:

  • Přidejte nebo odečtěte dva časy hodin
  • Přidejte a odečtěte čas týkající se počátečního data a času

Chcete-li začít, postupujte podle pokynů uvedených níže:

  • Zadejte hodnoty uvedené v polích počáteční a koncový čas
  • Vyberte, zda chcete časy sčítat nebo odečítat
  • Klikněte na Vypočítat
  • Časová kalkulačka vám poskytne přesné výpočty časů hodin podle zvolené aritmetické operace

Jak Přidat Nebo Odečíst Cas?

Nejlepší a nejpřímější způsob, jak vypočítat časy, je pomocí časové kalkulačky. Pokud ale váš cíl přichází s ručními výpočty, pak vám následující příklady jistě pomohou.

Přidání času:

Je výhodné přidat čas převodem všech jednotek na sekundy. Výpočty to velmi zjednoduší.

Přidejte následující časy:
4:15:10 a 3:29:03

Krok #01

1 hodina = 60 * 60 s = 3600 s

1 minuta = 60 sekund

Krok číslo 03

Převést podruhé v sekundách:

3:29:03

= (3*60*60 s)+(29*60 s)+(03 s)

= (10 800 s) + (1 740 s) (03 s)

= 12543 sec

Krok číslo 05

Vypočítat dny

1 den = 24 hodin

1 den = 24×60×60 sec

1 den = 86400 sec

Protože jich máme celkem 20 653, máme:

Dny = 20 653/86 400

Dny = 0

Krok #02

Převést poprvé v sekundách:

4:15:10

= (4*60*60 s)+(15*60 s)+(10 s)

= 7200 s + 900 s + 10 s

= 8110 sec

Krok číslo 04

Přidat sekundy

= (8110 + 12543) sec

= 20,653 sec

Krok číslo 06

Vypočítat hodiny

Hodiny = 20 653/3 600

Hodiny = 5,736

Krok číslo 07

Počítat minuty

Minuty = 20 653/60

Minuty = 344,2

Odečítání času:

Chcete-li odečíst čas, budete muset znovu postupovat stejným způsobem, tj. ponechat jednotky v sekundách

Pamatuj si to:

  • Pro odečtení časů musí být první čas větší než druhý

Odečtěte následující časy:
6:40:17 a 1:03:21

Krok #01

Opět máme:

1 minuta = 60 sekund

1 hodina = 60 * 60 s = 3600 s

Krok číslo 03

Převést podruhé v sekundách:

1:03:21

= (1*60*60 s)+(03*60 s)+(21 s)

=(3600 s)+(180 s)(21 s)

= 3801 sec

Krok číslo 05

Vypočítat dny

1 den = 24 hodin

1 den = 24×60×60 sec

1 den = 86400 sec

Jelikož jich máme celkem 20 216, máme:

Dny = 20 216/86 400

Dny = 0

Krok #02

Převést poprvé v sekundách:

6:40:17

=(6*60*60 s)+(40*60 s)+(17 s)

= 21 600 s + 2 400 s + 17 s

= 24 017 sec

Krok číslo 04

Odečíst sekundy

= (24 017 - 3 801) sec

= 20 216 sec

Krok číslo 06

Vypočítat hodiny

Hodiny = 20 216/3600

Hodiny = 5,615

Krok číslo 07

Počítat minuty

Minuty = 20 216/60

Minuty = 336,0

Časové jednotky:

Jednotka Definice
tisíciletí 1,000 roky
století 100 roky
desetiletí 10 roky
rok (průměr) 365.242 dní nebo 12 měsíců
společný rok 365 dní nebo 12 měsíců
přestupný rok 366 dní nebo 12 měsíců
čtvrtletí 3 měsíců
měsíců 28–31 dní leden, březen, květen, červenec, srpen, říjen, prosinec – 31 dní duben, červen, září, listopad – 30 dní. února – 28 dní za běžný rok a 29 dní za přestupný rok
týden 7 dní
den 24 hodin nebo 1 440 minut nebo 86 400 sekund
hodina 60 minut nebo 3 600 sekund
minuta 60 sec
druhý základní jednotka
milisekundy 10-3 druhý
mikrosekunda 10-6 druhý
nanosekundy 10-9 druhý
pikosekunda 10-12 druhý