Tid till Decimal

Förvandla tid från formatet TT:MM:SS till decimaltimmar, minuter och sekunder med det givna verktyget.

Din tid:
timme:
minuter:
Sekund:

Vill du bestämma en timlön eller den totala tiden som spenderas på ett projekt? Tid till decimalräknare kan hjälpa. Med det här verktyget kan du konvertera timmar och minuter till decimalformat för korrekt löneräkning, exakt fakturering och effektivisera projekthantering.

Hur konverterar man tid till decimal?

För att omvandla tid till decimal, dividera minuterna med 60. Om du till exempel har 30 minuter, dividera sedan 30 med 60. Genom att göra det får du 30/60 = 0,5

Runda resultanten med två decimaler. Om vi till exempel delar 25 minuter med 60 får vi 0,4166666667. Efter avrundning blir det 0,42 eftersom det upprepade talet är större än 5.

Lägg till decimalformen för minuterna till timmarna. Till exempel, om du måste konvertera 2 timmar och 30 minuter i decimaltimmar, lägg till decimalformen för minuterna i 2 timmar. Genom att göra det: 2+0,5 = 2,5 timmar.

Konvertera tid till bara minuter:

Om du måste konvertera 2 timmar, 30 minuter och 45 sekunder till bara minuter, multiplicera sedan 2 timmar till decimalkonvertering med 60, 2 x 60 = 120 minuter.

Håll 30 minuter som det är.

Dela de 45 sekunderna med 60 för att ändra det till minuter.

45/60 = 0,75 minuter

Lägg nu till alla minuter som vi har nedan för att få det totala antalet minuter:

120 minuter + 30 minuter + 0,75 minuter

Konvertera tid till bara sekunder:

Låt oss fortsätta med föregående exempel för en bättre förståelse, om du måste konvertera 2 timmar, 30 minuter och 45 sekunder till bara sekunder, multiplicera sedan antalet timmar med 3600 för att konvertera timmar till decimal enligt nedan:

2 x 3600 = 7200 sekunder

Nu har du för närvarande 30 minuter och frågan är hur man konverterar minuter till decimaler. För att konvertera minuter till decimaler, multiplicera de 30 minuterna med 60.

30 x 60 = 1800 sekunder.

Behåll 45 sekunder som det är och lägg till alla sekunder.

7200 sekunder + 30 minuter + 0,75 minuter

Istället för att slösa bort din tid på manuella beräkningar, använd helt enkelt den här tiden till decimalräknare. Upplev enkelheten med snabba och exakta beräkningar.

Konverteringsdiagram för minut till decimal:

Nedan har vi tillhandahållit tid till decimaldiagram för att förenkla tiddecimalkonverteringar. Med hjälp av följande diagram kan du utföra exakta minuter till decimalkonvertering.

Minuter Decimaltimmar Minuter Dec. timmar Minuter Dec. timmar
1 .02 21 .35 41 .68
2 .03 22 .37 42 .70
3 .05 23 .38 43 .72
4 .07 24 .40 44 .73
5 .08 25 .42 45 .75
6 .10 26 .43 46 .77
7 .12 27 .45 47 .78
8 .13 28 .47 48 .80
9 .15 29 .48 49 .82
10 .17 30 .50 50 .83
11 .18 31 .52 51 .85
12 .20 32 .53 52 .87
13 .22 33 .55 53 .88
14 .23 34 .57 54 .90
15 .25 35 .58 55 .92
16 .27 36 .60 56 .93
17 .28 37 .62 57 .95
18 .30 38 .63 58 .97
19 .32 39 .65 59 .98
20 .33 40 .67 60 1.0

Vanliga frågor:

Vilka är fördelarna med att använda decimaltimmar istället för timmar och minuter?

  • Tid i decimaler gör beräkningarna för löner, fakturering och projektledning enklare
  • Hjälpsam för att spåra tiden exakt
  • Förbättrar effektiviteten och noggrannheten i tidsrelaterade uppgifter

Vad är 1 timme och 30 minuter omvandlat till decimaltimmar?

Dela de 30 minuterna med 60 och lägg till dem i 1 timme enligt nedan:

1 timme 30 minuter = 1 + 30/60 timme = 1+ 0,5 timme = 1,5 timme.