Tid Och en Halv Kalkylator

Tid och halva kalkylatorn beräknar den totala inkomsten, standardtimlön, årslön och övertidslön baserat på dina arbetstimmar och den timavgift du anger.

Vanligt Timpris: $
Standered Arbetstider:
Övertidstimmar:
Över Tid:
Löneperiod:

Söker du några resurser för att beräkna det belopp du behöver för att betala dina anställda för övertidstimmar? - eller är du villig att beräkna din extra lön dagligen, veckovis, varannan vecka eller månadsvis? Om ja, gör den här och en halv kalkylatorn detsamma.

Vad Är Tid Och En Halv Lön?

Tid och en halv lön avser en lönesats som är 1,5 gånger en anställds ordinarie timlön. Det används vanligtvis för att kompensera anställda för att arbeta övertid. En och en halv lön innebär en ökning med 50 % av de anställdas löner i förhållande till den ordinarie lönen. Det är ett incitament för de anställda.

Tiden och halva lönen erbjuds för att upprätthålla produktiviteten under helgdagar eller i extra arbetstid.

Vår och en halv tidskalkylator hjälper ägarna att justera den och en halv lönen exakt för anställda.

Till exempel: Vad är tid och en halv för $20 i timmen?

Tiden och en halv för $20 i timmen skulle vara en $30 lönesats.

Hur Beräknar Jag Min Övertidsersättning?

Här är de grundläggande stegen för att beräkna en och en halv lön för en anställd som arbetar över 40 timmar inom en vecka:

  • Hitta standard timlön före tid och hälften
  • Multiplicera standardtimlönen med 1,5
  • Multiplicera resultatet med det totala antalet övertidstimmar
  • Lägg övertidsersättning till ordinarie
  • Det är en och en halv lön för en anställd

Denna övertidskalkylator är ett verktyg som tar reda på hur mycket du kommer att tjäna om du måste stanna längre på jobbet. Allt du behöver göra är att tillhandahålla

Beräkna din övertidsavgift och total övertidsersättning med hjälp av tids- och halvräknaren.

Löneformeln för tid och en halv är

Tid och en halv = standardpris × 1,5 × antal timmar

För att beräkna dubbel- och trippeltidslön använder vi följande formler

Dubbeltidslön = standardtaxa × 2 × antal timmar

Trippeltidslön = standardtaxa × 3 × antal timmar

Exempel:

Låt oss säga att den anställdes timlön är $20 per timme och arbetade i 45 timmar i veckan, inklusive 5 timmars övertid. Beräkna sedan den anställdes tid och en halv lön för veckan

Lösning:

Ordinarie Timlön:

Ordinarie timlön = (ordinarie timmar) (vanlig lönesats)

Ordinarie timmars lön = (40 timmar) ($20)

Ordinarie timlön = $800

Övertidslön:

Övertidslön = (övertid r timmar)(övertidslön)

Övertidslön = [(5 timmar)($20*1,5)]

Övertidslön = [(5 timmar)($30)]

Övertidslön = 150 USD

Totalt timlön:

Totaltimmarslön = (vanlig timlön)(övertidslön)

Totalt timlön = 800 USD+150 USD

Totalt timmars lön = 950 USD

Tiden en halvräknare tar reda på hur mycket tid och en halv lön du kan tjäna utöver ordinarie lön.

Hur Applicerar Man En Och En Halv Tid?

  • Arbetstiden överstiger 40 timmar per vecka
  • Arbetstiden överstiger 8 timmar per dag
  • Semesterarbete kan vara dubbelt eller tredubblat lönesatsen

Tidshalva Och Dubbel Lönetabell

Standardlön Tid och en halv Dubbel tid
$25 per timme $37.50 $50
$24 per timme $36 $48
$23 per timme $34.50 $46
$22 per timme $33 $44
$21 per timme $31 $42
$19 per timme $28.50 $38
$18 per timme $27 $36
$17 per timme $25.50 $34
$16 per timme $24 $32
$15 per timme $22.50 $30
$14 per timme $21 $28
$13 per timme $19.50 $26
$12 per timme $18 $24
$11 per timme $16.50 $22
$10 per timme $15 $20

Dubbel och en halv tid-kalkylatorn beräknar övertidsersättningen för anställda som är berättigade till dubbel och en halv tid.

Vanliga Frågor:

Vad Är Tid Och En Halv Av $22?

Du kan beräkna en och en halv lön på $22 som:

22 USD x 0,5 = 11 USD, alltså 22 USD + 11 USD = 33 USD

Beräknas Övertidsersättningen Alltid Vid En Och En Halv?

Övertidsersättning beräknas vanligtvis till en och en halv tid, men detta kan variera beroende på lokala arbetslagar, anställningsavtal eller företagets policy. Vissa jurisdiktioner eller branscher kan ha andra regler för beräkning av övertidsersättning.