เวลาเป็นทศนิยม

แปลงเวลาจากรูปแบบ HH:MM:SS เป็นชั่วโมง นาที และวินาทีด้วยเครื่องมือที่กำหนด

เวลาของคุณ
ชั่วโมง:
นาที:
ที่สอง:

ต้องการกำหนดเงินเดือนรายชั่วโมงหรือเวลาทั้งหมดที่ใช้ในโปรเจ็กต์หรือไม่ เวลาในการคำนวณทศนิยมสามารถช่วยได้ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถแปลงชั่วโมงและนาทีเป็นรูปแบบทศนิยมเพื่อการบัญชีเงินเดือนที่แม่นยำ การเรียกเก็บเงินที่แม่นยำ และความคล่องตัวในการจัดการโครงการ

วิธีการแปลงเวลาเป็นทศนิยม?

หากต้องการแปลงเวลาเป็นทศนิยม ให้หารนาทีด้วย 60 เช่น หากคุณมีเวลา 30 นาที ให้หาร 30 ด้วย 60 การทำเช่นนี้คุณจะได้ 30/60 = 0.5

ปัดผลลัพธ์ให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง เช่น ถ้าเราหาร 25 นาทีด้วย 60 เราจะได้ 0.4166666667 หลังจากปัดเศษแล้วจะกลายเป็น 0.42 เนื่องจากจำนวนซ้ำมากกว่า 5

เพิ่มรูปแบบทศนิยมของนาทีลงในชั่วโมง เช่น หากคุณต้องแปลง 2 ชั่วโมง 30 นาทีเป็นชั่วโมงทศนิยม ให้เพิ่มนาทีในรูปแบบทศนิยมใน 2 ชั่วโมง โดยทำดังนี้: 2+0.5 = 2.5 ชั่วโมง

แปลงเวลาเป็นเพียงนาที:

หากคุณต้องแปลง 2 ชั่วโมง 30 นาที และ 45 วินาทีให้เป็นเพียงนาที จากนั้นสำหรับการแปลงชั่วโมงเป็นทศนิยม ให้คูณ 2 ชั่วโมงด้วย 60 โดย 2 x 60 = 120 นาที

เก็บไว้ 30 นาทีเหมือนเดิม

หาร 45 วินาทีด้วย 60 เพื่อเปลี่ยนเป็นนาที

45/60 = 0.75 นาที

ตอนนี้เพิ่มนาทีทั้งหมดตามที่เรามีด้านล่างเพื่อรับนาทีทั้งหมด:

120 นาที + 30 นาที + .75 นาที

แปลงเวลาเป็นวินาที:

มาดูตัวอย่างก่อนหน้านี้เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น หากคุณต้องแปลง 2 ชั่วโมง 30 นาที และ 45 วินาทีเป็นวินาที ให้คูณจำนวนชั่วโมงด้วย 3600 เพื่อแปลงชั่วโมงเป็นทศนิยมดังนี้:

2 x 3600 = 7200 วินาที

ขณะนี้คุณมีเวลา 30 นาที และคำถามคือ จะแปลงนาทีเป็นทศนิยมได้อย่างไร สำหรับการแปลงนาทีเป็นทศนิยม ให้คูณ 30 นาทีด้วย 60

30 x 60 = 1800 วินาที

ให้คงไว้ 45 วินาทีตามที่เป็นอยู่และเพิ่มวินาทีทั้งหมด

7200 วินาที + 30 นาที + .75 นาที

แทนที่จะเสียเวลาไปกับการคำนวณด้วยตนเอง เพียงใช้เวลานี้กับเครื่องคิดเลขทศนิยม สัมผัสประสบการณ์การคำนวณที่รวดเร็วและแม่นยำที่ง่ายดาย

แผนภูมิการแปลงนาทีเป็นทศนิยม:

ด้านล่างนี้เราได้ระบุเวลาให้กับแผนภูมิทศนิยมเพื่อลดความซับซ้อนในการแปลงทศนิยมตามเวลา เมื่อใช้แผนภูมิต่อไปนี้ คุณสามารถแปลงนาทีเป็นทศนิยมได้อย่างแม่นยำ

นาที ชั่วโมงทศนิยม นาที ธ.ค.. ชั่วโมง นาที ธ.ค.. ชั่วโมง
1 .02 21 .35 41 .68
2 .03 22 .37 42 .70
3 .05 23 .38 43 .72
4 .07 24 .40 44 .73
5 .08 25 .42 45 .75
6 .10 26 .43 46 .77
7 .12 27 .45 47 .78
8 .13 28 .47 48 .80
9 .15 29 .48 49 .82
10 .17 30 .50 50 .83
11 .18 31 .52 51 .85
12 .20 32 .53 52 .87
13 .22 33 .55 53 .88
14 .23 34 .57 54 .90
15 .25 35 .58 55 .92
16 .27 36 .60 56 .93
17 .28 37 .62 57 .95
18 .30 38 .63 58 .97
19 .32 39 .65 59 .98
20 .33 40 .67 60 1.0

คำถามที่พบบ่อย:

การใช้ชั่วโมงทศนิยมแทนชั่วโมงและนาทีมีประโยชน์อย่างไร

  • เวลาเป็นทศนิยมทำให้การคำนวณเงินเดือน การเรียกเก็บเงิน และการจัดการโครงการตรงไปตรงมามากขึ้น
  • ช่วยในการติดตามเวลาได้อย่างแม่นยำ
  • เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในงานที่เกี่ยวข้องกับเวลา

1 ชั่วโมง 30 นาที แปลงเป็นชั่วโมงทศนิยมได้เท่าไร?

แบ่ง 30 นาทีด้วย 60 แล้วบวกเป็น 1 ชั่วโมงดังนี้:

1 ชั่วโมง 30 นาที = 1 + 30/60 ชั่วโมง = 1+ 0.5 ชั่วโมง = 1.5 ชั่วโมง