Tid og en Halv Kalkulator

Tid og halvpart kalkulator beregner total inntjening, standard timelønn, årslønn og overtidslønn basert på arbeidstimer og timesatsen du angir.

Vanlig Timepris: $
Standered Arbeidstid:
Overtidstimer:
Over tid:
Lønnsperiode:

Er du ute etter noen ressurser for å beregne beløpet du trenger for å betale dine ansatte for overtidstimer? - eller er du villig til å beregne ekstralønnen din på daglig, ukentlig, annenhver uke eller månedlig basis? Hvis ja, gjør denne halvannen tidskalkulatoren det samme.

Hva Er Tid Og En Halv Lønn?

Halvannen lønn refererer til en lønnssats som er 1,5 ganger en ansatts vanlige timelønn. Det brukes vanligvis til å kompensere ansatte for overtid. Halvannen lønn betyr en økning på 50 % i arbeidstakers lønn i forhold til vanlig lønn. Det er et insentiv for de ansatte.

Tiden og halvlønnen tilbys for å opprettholde produktiviteten i ferier eller i ekstra arbeidstid.

Vår og en halv tidskalkulator hjelper eierne med å justere halvannen lønn nøyaktig for ansatte.

For eksempel: Hva er tid og en halv for $20 i timen?

Tiden og en halv for $20 i timen ville være en $30 lønnssats.

Hvordan Beregner Jeg Overtidsbetalingen Min?

Her er de grunnleggende trinnene for å beregne halvannen lønn for en ansatt som jobber over 40 timer i løpet av en uke:

  • Finn standard timelønn før tid og halvparten
  • Multipliser standard timelønn med 1,5
  • Multipliser resultatet med totalt antall overtidstimer
  • Legg overtidskompensasjon til vanlig
  • Det er halvannen lønn til en ansatt

Denne overtidskalkulatoren er et verktøy som finner ut hvor mye du vil tjene hvis du må stå lenger på jobb. Alt du trenger å gjøre er å gi

Beregn overtidssatsen din og den totale overtidsbetalingen med tid- og halvpartskalkulatoren.

Den halvannen lønnsformelen er

Tid og en halv = standardpris × 1,5 × antall timer

For å beregne dobbel og trippel tidslønn bruker vi følgende formler

Dobbel tidslønnssats = standardsats × 2 × antall timer

Trippeltidslønn = standardsats × 3 × antall timer

Eksempel:

La oss si at den ansattes timelønn er $ 20 per time og jobbet i 45 timer i uken, inkludert 5 timer overtid. Beregn deretter halvannen lønn til den ansatte for uken

Løsning:

Vanlig Timelønn:

Vanlig timelønn = (vanlige timer) (vanlig lønnssats)

Ordinær lønn = (40 timer) ($20)

Vanlig timelønn = $800

Overtidslønn:

Overtidslønn = (overtid r timer)(overtidslønnssats)

Overtidslønn = [(5 timer)($20*1,5)]

Overtidslønn = [(5 timer)($30)]

Overtidslønn = $150

Totalt Timelønn:

Totalt timelønn = (vanlig timelønn)(overtidslønn)

Totalt timelønn = $800+$150

Totalt timelønn = $950

Tiden en halv kalkulator finner ut hvor mye tid og en halv lønn du kan tjene i tillegg til vanlig lønn.

Hvordan Bruke Halvannen Tid?

  • Arbeidstiden overstiger 40 timer per uke
  • Arbeidstiden overstiger 8 timer per dag
  • Feriearbeid kan være dobbelt eller tredobbelt av lønnssatsen

Tidshalv- og Dobbeltlønnstabell

Standard lønn Tid og en halv Dobbel tid
$25 per time $37.50 $50
$24 per time $36 $48
$23 per time $34.50 $46
$22 per time $33 $44
$21 per time $31 $42
$19 per time $28.50 $38
$18 per time $27 $36
$17 per time $25.50 $34
$16 per time $24 $32
$15 per time $22.50 $30
$14 per time $21 $28
$13 per time $19.50 $26
$12 per time $18 $24
$11 per time $16.50 $22
$10 per time $15 $20

Halvannen dobbel tidskalkulator beregner overtidsgodtgjørelsen for ansatte som har rett til halvannen dobbel tid.

Vanlige Spørsmål:

Hva Er Tid Og En Halv Av $22?

Du kan beregne halvannen lønn på $22 som:

$22 x 0,5 = $11, så $22 + $11 = $33

Beregnes Overtidsbetaling Alltid På Halvannen Gang?

Overtidsbetaling beregnes vanligvis til halvannen tid, men dette kan variere avhengig av lokale arbeidslover, arbeidskontrakter eller selskapets retningslinjer. Noen jurisdiksjoner eller bransjer kan ha andre regler for beregning av overtidsbetalingssatser.